Norwa Plants Sp. z o.o. w okresie od 09.11.2022r. – 08.11.2023r. realizuje projekt pt. “Cyfryzacja analogowych procesów zbierania, przetwarzania i analizy danych w produkcji mikrosadzonek bylin i roślin leczniczych metodą kultur tkankowych w celu optymalizacji procesów i zminimalizowania wpływu zdarzeń losowych jak w szczególności pandemia COVID-19”

Cel i oczekiwane efekty projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie technologii cyfrowych (digitalizacja najważniejszych procesów w laboratorium) pozwalających zmniejszyć ekspozycje firmy na ryzyka epidemiczne oraz  zwiększyć efektywność ekonomiczną i środowiskową. Projekt jest realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Cyfryzacja zwiększy długofalową strukturalną odporność procesów produkcyjnych na nagłe sytuacje, w tym pandemie COVID-19 ale także powszechne zachorowania pracowników w okresie jesienno-zimowym na wirusowe choroby w tym sezonową grypę. Cyfrowe narzędzie i nośniki danych umożliwią firmie na zmniejszenie zależności od fizycznej obecności pracowników.

Wartość projektu: 298 800,00 zł

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

 

Norwa Plants Sp z o.o. w okresie od 1.07.2021 r. do 31.12.2023 r. realizuje projekt pt. „Bioreaktory w roślinnych kulturach tkankowych – wykorzystanie metod biotechnologicznych (kultury płynne i bioreaktorowe) do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania w celu intensyfikacji produkcji i podniesienia konkurencyjności” w ramach konkursu 1.1.1 POIR „Szybka ścieżka”, na podstawie umowy nr POIR.01.01.01-00-0178/20 zawartej w dniu 14.12.2021 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Cel i oczekiwane efekty projektu:

Celem gł. projektu jest podniesienie konkurencyjności Norwa Plants w wyniku opracowania i wdrożenia efektywnej, innowacyjnej technologii produkcji in vitro w bioreaktorach zdrowego materiału roślinnego do uprawy ozdobnych roślin leczniczych tj funkii, jeżówki i żurawki, opracowanie składów i optymalizacja cech fizycznych zastosowanych pożywek, zbadanie procesu ukorzeniania sadzonek uzyskanych z kultur płynnych i bioreaktorowych.

Wartość projektu:
2 829 366,12 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania  1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytania ofertowe

Data: 31.12.2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez Norwa Plants Sp. z o.o. projektem pn. „Bioreaktory w roślinnych kulturach tkankowych – wykorzystanie metod biotechnologicznych (kultury płynne i bioreaktorowe) do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania w celu intensyfikacji produkcji i podniesienia konkurencyjności” w ramach konkursu POIR.01.01.01 “Szybka Ścieżka 3_2020” zapraszamy do złożenia oferty na dostawę odczynników chemicznych i hormonów roślin służących do realizacji prac badawczo-rozwojowych w ww. projekcie.

Załączniki

Data: 31.12.2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez Norwa Plants Sp. z o.o. projektem pn. „Bioreaktory w roślinnych kulturach tkankowych – wykorzystanie metod biotechnologicznych (kultury płynne i bioreaktorowe) do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania w celu intensyfikacji produkcji i podniesienia konkurencyjności” w ramach konkursu POIR.01.01.01 “Szybka Ścieżka 3_2020” zapraszamy do złożenia oferty na dostawę oświetlenia (LED, fluoroscencyjnego i UV) służącego do realizacji prac badawczo-rozwojowych w ww. projekcie.

Załącznik

Data: 31.12.2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez Norwa Plants Sp. z o.o. projektem pn. „Bioreaktory w roślinnych kulturach tkankowych – wykorzystanie metod biotechnologicznych (kultury płynne i bioreaktorowe) do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania w celu intensyfikacji produkcji i podniesienia konkurencyjności” w ramach konkursu POIR.01.01.01 “Szybka Ścieżka 3_2020” zapraszamy do złożenia oferty na dostawę podkładów do cięcia roślin służących do realizacji prac badawczo-rozwojowych w ww. projekcie.

Załącznik

Norwa Plants Sp z o.o. w okresie od 1.04.2020r. do 31.03.2023r. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, na podstawie umowy nr Mazowsze/0030/19 zawartej w dniu 27.11.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Cel i oczekiwane efekty projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności Norwa Plants Sp. z o.o. w wyniku opracowania i wdrożenia efektywnej, innowacyjnej i energooszczędnej technologii produkcji in vitro zdrowego materiału roślinnego do uprawy warzyw (ziemniaka, karczocha, rabarbaru) i roślin leczniczych (jeżówki i ciemiernika) z zastosowaniem selektywnego naświetlenia lampami LED, opracowanie składów i optymalizacja zastosowania pożywek, zbadanie procesu aklimatyzacji i magazynowania mikrosadzonek.

Ww. cel będzie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

Wartość projektu:
5 928 447,81 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”

Zapytania ofertowe

Data: 23.09.2021

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu POIR.06.02.00-IP.03-00-001/21 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego procesy realizowane w przedsiębiorstwie Norwa Plants Sp z o.o.

Załącznik

Załącznik 1

Data: 20.04.2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego ww. projektu

Załącznik

Data: 21.08.2020

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Załącznik

Załącznik 1

Załącznik 2

Data: 14.08.2020

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Załącznik

Załącznik 1

Załącznik 2

Data: 17.04.2020

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

Załącznik

Załącznik 1

Załącznik 2

Data: 10.09.2019

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem realizacji projektu pn.: „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej według załączonego zapytania ofertowego.

Załącznik

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4