Projekty

 

Fundusze Europejskie – Program Inteligentny Rozwój ; barwy RP ; Unia Europejska

Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Norwa Plants” dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Realizacja jednoetapowa; wartość projektu to 303756,54 zł; 100% dotacja dla MŚP z EF POIR.

Okres realizacji projektu to: 01/07/2020 do 30/09/2020

 

Norwa Plants Sp z o.o. w okresie od 1.04.2020r. do 31.03.2023r. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, na podstawie umowy nr Mazowsze/0030/19 zawartej w dniu 27.11.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Cel i oczekiwane efekty projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności Norwa Plants Sp. z o.o. w wyniku opracowania i wdrożenia efektywnej, innowacyjnej i energooszczędnej technologii produkcji in vitro zdrowego materiału roślinnego do uprawy warzyw (ziemniaka, karczocha, rabarbaru) i roślin leczniczych (jeżówki i ciemiernika) z zastosowaniem selektywnego naświetlenia lampami LED, opracowanie składów i optymalizacja zastosowania pożywek, zbadanie procesu aklimatyzacji i magazynowania mikrosadzonek.

Ww. cel będzie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych,
we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

Wartość projektu:          5 928 447,81 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”

Zapytania ofertowe

Data: 21.08.2020

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

21082020_NPS_zapyt.ofertowe kamery.pdf
21082020_zał.1-OPZ_kamery
21082020_zał.2_wzor-oferty-kamery

 

Data: 14.08.2020

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

140820_NPS_zapytanie ofertowe_pojemniki
140820_Załącznik nr 1-OPZ_pojemniki
140820_załącznik nr 2_wzór oferty_pojemniki

 

Data: 17.04.2020

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego zamieszczamy w załączeniu.

170420_NPS_zapytanie ofertowe autoklaw
170420_Załącznik nr 1-OPZ_autoklaw
170420_załącznik nr 2_wzór oferty autoklaw

 

Data 10.09.2019

Szanowni Państwo

W związku z zamiarem realizacji projektu pn.: „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej według załączonego zapytania ofertowego.

10-09-19_Zapytanie ofertowe nr 1
Załącznik nr 1_OPZ  nr1